Suport a les famílies


 

Acció Gent Gran ofereix suport a les famílies amb visites setmanals, responsabilitzant-se de gestions puntuals i assessorant-les sobre els recursos d’atenció social, sanitaris i d’altres.

Copia de acompanyament

ACOMPANYAMENT A DOMICILI

Un voluntari es responsabilitza en visitar setmanalment a una persona gran al seu domicili, per oferir-li companyia i suport emocional, millorant la qualitat de vida de la persona gran en situació d’aïllament, potenciant la seva autoestima, seguretat i motivació, mitjançant la relació continuada amb el voluntari i el seu tracte d’amistat.

El servei d’Acompanyament a domicili funciona durant tot l’any, amb un període de discontinuïtat d’un mes a l’estiu.

SUPORT PUNTUAL

Un voluntari es responsabilitza en ajudar a una persona gran per a realitzar una gestió puntual (acompanyament en una visita mèdica, anar a buscar receptes o medicació, fer algun tràmit, etc.) amb l’objectiu de millorar la seva situació de dependència, afavorint la continuïtat d’aquesta en el seu domicili.

El servei de Suport puntual es duu a terme durant tot l’any.

INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT

Atenció personalitzada a persones grans o col·lectius, que articula les demandes d’informació i assessorament i la xarxa de recursos existents en la comunitat, ja siguin els relacionats directament  amb l’atenció social o sanitària, o bé amb les altres àrees del benestar social (economia, habitatge, cultura, formació, temps de lleure, participació sociocomunitària, voluntariat,  etc.), per tal d’ajudar a un major coneixement dels recursos disponibles, dels drets per poder accedir i en conseqüència contribuir a un major nivell de qualitat de vida i de benestar social.

El servei d’Informació i assessorament funciona durant tot l’any, amb un període de discontinuïtat d’un mes a l’estiu.