CURS DE FORMACIÓ DE VOLUNTARIAT AMB GENT GRAN


En col·laboració amb la Fundació Amics de la Gent Gran, 4 voluntaris han assistit al curs d’iniciació al voluntariat amb gent gran, que es va dur a terme a Sabadell el dissabte passat dia 16 de maig.

La Formació és una eina imprescindible per a dur a terme de manera òptima l’acció voluntària.